VAD VI GÖR

Vi på Valderas Consulting har arbetat med konsultarbete inom IT sedan 1996.
Vi arbetar med utveckling och implementation av kundspecifika system.

 

VÅR FILOSOFI

Vår filosofi är att medarbetarna ska vara självmotiverade och djupt intresserade av IT. Detta är, i kombination med att ge våra medarbetare stort eget ansvar och god träning, enligt vår uppfattning en garanti för att bli väldigt duktig på de områden vi arbetar med.

Vår verksamhet bygger på prestigelöshet och avsaknaden av hierarkier. Vi tror på att den som vet bäst leder arbetet för specifik uppgift.

 

VÅRA MEDARBETARE

Våra medarbetare är alla breda IT-generalister med ett eller flera specialistområden inom sin verksamhetsgren.

Utvecklarna hos oss är s.k. fullstackutvecklare överlag och de brukar anses som väldigt duktiga när de är ute hos kund. Anledningen till att våra konsulter brukar sticka ut positivt är att de har från tidigt i sin utveckling fått stort ansvar och har fått själva utveckla avancerade applikationer. För att klara av detta gäller det att medarbetaren är självgående, intresserad och ansvarstagande.

Exempel på specialistområden är JavaScript/front-end utveckling, databasutveckling, kodoptimering, och kodstruktur.