AGA GAS AB

PROJEKTLEDNING OCH VERKSAMHETSUTVECKLING VID OMSTRUKTURERING AV HR-FUNKTIONEN

 

Projektledning av stort förändringsprojekt där vi även bidrog med managementkonusultering kring förändring av personalhanteringsprocesser.

Vi bidrog även med lösningsförslag och integrationslösningar kring HR-system (SAP), lönesystem, tidsrapportering och schemaläggningssystem och ekonomissystem (SAP).

www.aga.se

TRUCKER

E-HANDELSLÖSNING MAGENTO IMPLEMENTATION MED STORA KUNDUTVECKLADE TILLÄGGSMODULER

 

Utveckling och konfigurering av omfattande E-handelslösning i Magento. Ett flertal tilläggsmoduler är byggda för kundens räkning och kunden nyttjar Valderas egenutvecklade checkout och produkt och bilduppladdningsapplikation.

VULKAN

E-HANDEL OCH ONLINE PUBLISERINGSVERKTYG FÖR TRYCKSAKER

 

Utveckling av ett fullt e-handelssystem inkl butik, administration av ordrar och användare och dess royalties och kunder. Inkluderade även ett helt egenutvecklat onlineverktyg för att skapa tryckfärdiga original för tryck av böcker.

Vulkan är ett framgångsrikt onlineförlag för självpublicering av böcker. Författarna hanterar själva utformning och publicering av sina verk och verken säljs via Vulkans webbutik. Författarna får royalties för sålda verk.

www.vulkan.se

FORTUM

ENKELT EFFEKTIVT KUNDANPASSAT SYSTEM

 

Ett exempel på när vi tillsammans med kunden tagit fram ett enkelt och effektivt system.

Systemet i fråga hjälper lönekontoret att hålla reda på medarbetare som påbörjat anställning men där företaget missat att ta på pensionslösning och på före detta medarbetare som det felaktigt görs pensionsinbetalningar för.

AGA AB

INFÖRANDE OCH ANPASSNING AV LÖNEREVISIONSVERKTYG

 

Implementation av YourWork24s Lönerevisionsverktyg. Kundanpassningar genomfördes även för att förenkla processen för cheferna och för att förmedla lönebrev och bonusbrev till chefer.

Lönerevisionsverktyget används i ett flertal länder och är väldigt uppskattat för sin enkelhet i kombination med att systemet stödjer den process som kunden önskar utan att de behöver genomföra delar av processen utanför verktyget.

YOURWORK24

UTVECKLING AV SYSTEM OCH KUNDANPASSNINGAR

 

Valderas Consulting utvecklar HR och personalhanteringssystem åt YourWork24. Vidare utvecklas kundanpassningar och kundspecifika HR- och Lönehanteringsapplikationer.

Tillgängliga system är för närvarande ett Lönerevisionsverktyg, HR knowledge base med ärendehantering och Tidsrapportering och schemaläggningssystem.

Fler system är under utveckling.

Valderas Pic1

OM OSS    

Valderas Consulting erbjuder konsulter inom systemutveckling. Tjänster består av inhyrning av våra systemutvecklare eller att Valderas bygger systemet åt er som kund.

 

System som stödjer er process och effektiviserar ert arbete - på riktigt!