Valderas Pic1

OM OSS    

Valderas Consulting erbjuder konsulter inom systemutveckling. Tjänster består av inhyrning av våra systemutvecklare eller att Valderas bygger systemet åt er som kund.

 

System som stödjer er process och effektiviserar ert arbete - på riktigt!

VÅRA TJÄNSTER

UTVECKLING KUNDSPECIFIKA SYSTEM

WEBBASERADE SKRÄDDARSYDDA AFFÄRSKRITISKA SYSTEM

 

Vi hjälper våra kunder utveckla specialanpassade IT-applikationer. Våra konsulter är alla vana att arbeta med och ta ansvar för alla delar i utvecklingen (front-end, logik och databas)​

Vi kan erbjuda ett fullt utvecklingsteam inkl kravhantering och projektledning för er som kund eller enskilda konsulter för inhyrning.

Vi utvecklar i C#/.Net och PHP, mot databaser MS-SQL, Oracle och MySQL

UPPHANDLING AV IT-SYSTEM

KRAVSTÄLLNING, RFI, RFP OCH KONTRAKTSHANTERING​

 

Vi kan hjälpa till med upphandling av IT-system.

Vi bistår i kravställning, inhämtning av offerter och utvärdering av lösningar.

E-HANDELSLÖSNINGAR

AVANCERAD E-HANDEL MED UMBRACO/MERCHELLO

 

Vi erbjuder e-handelslösningar baserat på Umbraco.

Vi kan erbjuda full implementation av e-handelslösning där vi bla har en egenutvecklad avancerad produkt- och bilduppladdning till större butiker och effektiv och snygg varukorg/checkout.

PROJEKTLEDNING

LEDNING, STYRNING OCH KRAVHANTERING

 

Vi kan bistå med projektledning i stora avancerade projekt.

Projektet kan omfatta implementering av Saas och ERP lösningar, utvecklingsprojekt och infrastrukturprojekt. Kravhantering kan kombineras med projektledarrollen för optimal styrning av projektet.

Vår uppfattning är att projektledaren ska vara väl insatt i syftet med projektet och förstå arbetsområdet projektet påverkat. Genom att vara insatt i hur verksamheten fungerar gör projektledningen mycket enklare, och våra konsulter har förmåga att sätta sig in i verksamheten snabbt.

MASTERDATA

ENHETLIG PERSONHANTERING ÖVER ALLA SYSTEM

 

Vi kan hjälpa till med lösningsförslag för central hantering av personinformation som finns i flera system. Idag kan samma persons information finnas i helhet eller i delar i ett flertal system inom verksamheten, och det krävs många manuella operationer för att upprätthålla informationen i alla systemen.

Optimalt önskas att personinformationen ska finnas i en källa som sedan sprider informationen till de andra systemen. Exempel på en sådan uppsättning är ett centralt HR system som sedan delar informationen med lönesystem, tidsrapporteringssystem, Active directory, ekonomisystem osv.

Vi kan hjälpa er att med eller utan centralt HR system hitta den bästa lösningen för er, baserat på de förutsättningar som finns i existerande system eller med hjälp av tillförsel av ytterligare system.

 

 

INTEGRATIONSMAPPNING

DATAMAPPNING FÖR INTEGRATION MELLAN SYSTEM

 

Integration mellan system är oftast en stor del i de flesta företag och en del som många gånger upplevs som besvärlig.
Vi kan hjälpa er med mappning av datan som ska föras över mellan systemen och timingen av dataöverföringen.

Detta är grunden för en lyckad integration. Efter detta tar de som ska implementera lösningen vid, exempelvis genom att konfigurera en BizTalk-lösning mellan de olika systemen.

 

 

SÖK JOBB    

"Vi söker nya entusiastiska medarbetare inom systemutveckling, som är intresserade av att arbeta med stort eget ansvar och frihet.

Vi söker medarbetare inom följande områden:

Erfaren systemutvecklare inom .Net 

Valderas Pic2